Šablonas:PD-NASA

Tai yra NASA sukurtas viešo naudojimo paveikslėlis. NASA autorinių teisių dokumentas skelbia, kad "NASA medžiaga nėra apsaugota autorinėmis teisėmis, jei nenurodyta kitaip".
(NASA autorinių teisių apsauga)

This file is in the public domain because it was created by NASA. NASA copyright policy states that "NASA material is not protected by copyright unless noted". (NASA copyright policy page)