1000 istorijos mįslių/JAV nepriklausomybės deklaracija

Kas ir kada parašė JAV Nepriklausomybės deklaraciją? keisti

Thomas Jeffersonas

JAV Nepriklausomybės deklaracijos pirminį variantą parašė 33 metų amžiaus Thomas Jeffersonas 1776 m. birželio mėnesį. Po to jo variantas kolegialiai buvo svarstomas, taisomas. 1776 m. liepos 4 d. antrasis kontinentinis kongresas Filadelfijoje priėmė ir oficialiai paskelbė galutinę Nepriklausomybės deklaracijos versiją. T. Jeffersonas laikomas pagrindiniu autoriumi, nors prie galutinio deklaracijos teksto parengimo prisidėjo ir daugiau žmonių.

Teksto juodraščiai ir kita medžiaga

Įdomios medžiagos apie tai, kaip buvo sukurtas Nepriklausomybės deklaracijos tekstas, pateikiama JAV Kongreso bibliotekos tinklapyje: http://www.loc.gov/exhibits/jefferson/jeffdec.html

Nepriklausomybės deklaracijos 2 aspektai

Declaration of Independence teigė 13 britų kolonijų Š. Amerikoje atsiskyrimą - atsisakymą paklusti Anglijos karaliui. Kartu šioje deklaracijoje buvo suformuluoti žmogaus teisių bei politiniai principai, kuriais remiantis turi būti kuriama ir gyvuoti nauja valstybė - Jungtinės Amerikos Valstijos. Ši deklaracija yra vienas žymiausių amerikiečių nacijos laisvės simbolių.

Originalas išblukęs

JAV nepriklausomybės deklaracijos tekstas su visais parašais tilpo ant vieno lapelio. Originalas yra išlikęs, tačiau jis jau labai išblukęs. Originalo atvaizdą galima matyti internete. Dėl to vadovėliuose ir kituose leidiniuose paprastai yra atvaizduojamos geresnės kokybės kopijos.

Ištrauka lietuviškai vadovėlyje

Lietuviškai ištrauką iš Nepriklausomybės deklaracijos teksto galima pasiskaityti E. Bakonio vadovėlyje 6-ai klasei[1].

Thomas Jefferson Day

Liepos 4-oji JAV yra nacionalinė šventė, o pažymint visus Thomo Jeffersono nuopelnus, JAV prezidentas George W. Bushas 2001 m. balandžio 13-ąją paskelbė Thomo Jeffersono diena (Thomas Jefferson Day): http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/04/20010412-10.html


LITERATŪROS NUORODOS

1] E. Bakonis. Pasaulio istorija / vadovėlis 6 klasei. - Vilnius: Briedis, 1997, p. 87.

1000 istorijos mįslių