Atverti pagrindinį meniu

(Maždaug dviejų eilučių trūksta) [savo] šviesą, duok man savo [malonę! Mano ] išvaduotojau, išvaduok mane, nes [aš esu] tavo; tas, kuris (gimė) iš tavęs. Tu esi [mano] protas; pagimdyk mane! Tu [esi] mano lobynas; atsiverk man! Tu esi mano pilnatvė; pasiimk mane prie savęs! Tu- (mano) poilsis: duok man tokią tobulybę, kurios neįmanoma suvokti.

Aš kviečiu tave, kursai esi ir anksčiau buvai varde, kuris išaukštintas aukščiau kiekvieno vardo,per Jėzų Kristų, Viešpačių Viešpatį, amžių Karalių; duok man savo dovanas, kurių tau negaila, per žmogaus Sūnų, Dvasią, [tiesos] Parakletą. Duok man valdžią, [kai aš] prašau tave, duok mano kūnui išganymą, kai aš prašau per Evangelistą, ir išvaduok mano amžinas