Esperanto/Žodžių junginiai ir žodys

Įvardys keisti

klausimai KI- nurodomai TI- sąvokos I- būriai ĈI- neiginiai NENI-
asmuo -U* kiu – kas tiu – anas iu – kažkas ĉiu(j) – visa, visi neniu – niekas
daiktas -O* kio – kas tio – anas io – kažkas ĉio(j) – visas, visi nenio – niekas
vieta -E kie – kur tie – ten, tenai ie – kažkur ĉie – visur nenie – niekur
kryptis -EN kien – kur tien – ten ien – kažkur ĉien – visur nenien – niekur
laikas, metas -AM kiam – kada tiam – tada iam – kažkada ĉiam – visada neniam – niekada
būdas -EL kiel – kaip tiel – taip (į tą būdą) iel – kažkaip ĉiel – į visą būdą neniel – niekaip
kiekybė -OM kiom – kiek tiom – tiek iom – keli ĉiom – visi neniom – niekas
dingstis -AL kial – kodėl tial – todėl ial – iš kažkoko dingsties ĉial – iš visos dingsties nenial – be dingsties (iš joko dingsties)
nuosavybė -ES kies – ko? ties – jo, jos ies – kažko ĉies – viso, visos, visų nenies – nieko
savybė -A* kia – koks tia – toks ia – kažkoks ĉia – kiekvienas nenia – joks

* Linksnuodas per skaičių ir atvejį.

  • ĉi tiu, tiu ĉi - tas
  • ĉi tio, tio ĉi (daiktas) - tas
  • ĉi tie, tie ĉi - čia

ajn keisti

ajn - lietuviškai bet; pavyzdžiui:

  • iu ajn - bet kas
  • io ajn (daiktas) - bet kas
  • ie ajn - bet kur
  • iam ajn - bet kada

Asmeninys įvardys keisti

Lietuviškai Esperanto kalba
mi
tu ci, vi
jis li (vyras), ĝi (nekoks ir nežinomas giminė, daiktas)
ji ŝi (motina), ĝi (nekoks ir nežinomas giminė, daiktas)
mes ni
jūs vi
jos, jie ili
-s si
pavyzdžiui reikia = oni devas, galima = oni povas, leidžiama = oni rajtas, buvo galima = oni povis, bus galima = oni povos oni