Globalinės istorijos matrica/Antrasis pasaulinis karas

Sovietų Sąjungos užsienio politika Antrojo pasaulinio karo pradžioje keisti

Sovietų Sąjungos įsijungimas į Antrajį pasaulinį karą 1939 m. rugsėjo 17 d. (Lenkijos dalies teritorijos užėmimas); SSRS ir Vokietijos santykiai (ekonominiai, politiniai); SSRS ir Japonijos santykiai; Pabaltijo valstybių okupacija (SSRS savitarpio pagalbos sutartys su Lietuva, Latvija, Estija. Raudonosios armijos įkurdinimas jose. Birželio ultimatumas Lietuvai. Prijungtų valstybių sovietizacija); 1940 m. "Žiemos karas" (SSRS provokacijos. Suomijos pasirengimas karui. Pasaulio požiūris į karą. Taikos sutarties sąlygos).

Resursai internete keisti

Kartografinė animacija [Wikimedia Commons]

Hiroshima

Hiroshima [ZDF.de]


Navigacija

Globalinės istorijos matrica