Globalinės istorijos matrica/JAV XIX amžiuje

JAV XIX a. pirmoje pusėje

keisti

JAV teritorijos didėjimas XIX a. I-oje pusėje (kovos su indėnais, ispanais, meksikiečiais. Teritorijos įgytos iš Prancūzijos, Anglijos). Vergija Pietinėse valstijose (plantacinis ūkis, vergų išnaudojimas, negrų sukilimai). Šiaurinių valstijų raida (tapimas JAV pramonės, prekybos, finansų centru. Imigracija). Politinės sistemos raida (federalistai, respublikonai, demokratai, vigai). Abolicionistų judėjimas.

JAV pilietinis karas 1861- 1865 metais

keisti

Prielaidos ir priežastys (nesutarimai tarp valstijų vergijos, muitų klausimais). Pietinių valstijų atsiskyrimas (A. Linkolno išrinkimas, jo politika. Konfederacijos įkūrimas. Prezidento išrinkimas). Pilietinis karas (etapai, svarbiausi mūšiai, karo rezultatai, padariniai. Rekonstrukcija).