Atverti pagrindinį meniu

Apie Aštuonetą ir Devynetą (Nag Hammadi Codex)Keisti

Nors tikrasis kūrinio pavadinimas neišliko, tačiau Hermio Trismegisto vardas jame bei panašumai į iki šiol žinotus hermetinius traktatus leidžia manyti, kad šis traktatas taip pat hermetinis. Šiuolaikinį pavadinimą jis gavo panaudojus frazę iš teksto (53,23-26). Dialogo forma kūrinio autorius aprašo, kaip dvasinis vadovas - mistagogas - lydi pašvęstąjį į mistinius išgyvenimus. Aštuonetas ir Devynetas - tai aštuntoji ir devintoji žemę supančios sferos. Buvo manoma, kad pirmosios septynios sferos yra Saulės, Mėnulio ir planetų, taip pat žemesniųjų jėgų, valdančių žmonių gyvenimą ir nebūtinai linkinčių gera, sritys. Tai sferos, pavaldžios astrologininiams įstatymams, iš kurių išvaduoja Krikšto sakramentas. Gnostikai aiškino, kad kaip tik dėl šios priežasties Jėzus paskyrė Dvylika Apaštalų. Aštuoni ir devyni ženklina dieviškos srities pradžią, lygius, kurių nekontroliuoja žemesniosios jėgos. Siela, mirties metu sėkmingai praėjusi pirmąsias septynias sferas, pasiekia Aštuonetą bei Devynetą ir čia patiria palaimą. Aštuonetas ir Devynetas taip pat gali ženklinti dvasinį ūgį. Galbūt, traktate tarp eilučių kalbama net apie dešimtą - Dievo sferŕ, tačiau tai nėra visiškai aišku iš teksto. Traktatas pradedamas pokalbiu (52,2-53,21), kuriame pašvęstasis užsitikrina mistagogo palankumą bei pritarimą prašyti išgyvenimų Aštuonete ir Devynete. Įvedimas į išgyvenimus prasideda instrukcijomis, kurios baigiasi kruopščiai sudaryta malda, galbūt, kalbama abiejų dalyvių (53,28-57,25). Maldos centras - prašymas patirti regėjimą (57,3-9). Mistagogui patekus į viziją, ryšys su pašvęstuoju nenutrūksta - pastarasis, mokytojo vedamas, palaipsniui įeina į Aštuonetą ir Devynetą (58,22-60,1). Pašvęstąjam pakilus virš Septyneto, mokytojas ragina mokinį tylėti ir aiškina, kaip eiti gilyn mistiniame patyrime (60,1-10). Traktatas užbaigiamas inicijuotojo padėkos giesme ir mistagogo pamokymais, kaip užrašyti išgyvenimus ir ką su užrašu daryti (60,10-63,32). Traktate yra permąstoma ankstesnė dvasinė patirtis. Ji nėra aprašyta šiame traktate, tačiau aišku, kad du dalykai turėjo būti įgyti ruošiantis įėjimui į Aštuonetą ir Devynetą: gyvenimo pagal dieviškus įstatymus tyrumas (56,27-57,1) bei nežinojimo atsikratymas, įsisavinant tam tikrose knygose randamas žinias (54,6-18). Paskutinius du lygius pašvęstasis gali pasiekti tik todėl, kad mistagogas įeina į patyrimą pirmas, taip tapdamas Visatos Proto, t.y. Devyneto (universal mind), įsikūnijimu (58,1-22).Pašvęstasis, pažinęs, kad egzistuoja Visatos Protas, įeina į Aštuonetą ir atsiliepia į ši pažinimą, įsijungdamas į Aštuoneto chorą bei giedodamas tylų himną Visatos Dvasiai. Patyręs vienumą su Visatos Dvasia ir išgyvenęs patvirtinančią viziją, kurioje Aštuoneto choras gieda jau jam, pašvęstasis pasiekia Devynetą (59,24-60,1). Šis ir kiti hermetiniai traktatai greičiausiai buvo naudojami mažose slaptam žinojimui ir mistiniam patyrimui pasišventusiųjų grupelėse, kuriose daugiau pasiekusieji galėjo mokyti ir vesti naujatikius. Jose buvo atliekami tam tikri kultiniai veiksmai ar tarnavimai: visame hermetiniame kodekse (čia, greičiausiai, turimas omeny Corpus Hermeticum; vert. past.) randami himnai ir maldos. Tokie traktatai greičiausiai būdavo naudojami kaip pagrindas diskusijoms bei individualių meditacijų tekstai. Traktatas apie Aštuonetą ir Devynetą sukurtas Egipte. Tai nesunku suprasti iš nuorodų į Diospolio miestą bei hieroglifinius rašmenis, o taip pat iš to, kad minimi dievai turintys gyvūnų pavidalus (61,18 ir tol.) Mistagogo sutapatinimas su Hermiu Trismegistu taip pat asocijuojasi su Egiptu. Kūrinį įmanoma datuoti antru amžiumi po Kristaus, nes yra sąsajų su viduriniojo platonizmo atstovo Albino mintimis. Vertė T. G. iš The Discourse on the Eight and Ninth, introduced by Douglas M. PARROTT // The Nag Hammadi Library in English. Ed. J.M. Robinson Leiden, E.J.Brill, 1988.


Sutartiniai ženklai: [...] - neišlikusi vieta koptiškame rankraštyje; kuri gali būti spėjama; (...) - modernaus vertėjo žodžiai, įstatyti dėl aiškumo; <...> - atstatytos koptų vertėjų ar perrašinėtojų klaidos; {...} - svarbūs graikiški žodžiai koptiškame tekste