Interneto tinklapių architektūriniai šablonai/Kompozicinis vaizdas


Kompozicinio vaizdo architektūrinis šablonas

Kontekstas

keisti

Interneto tinklapyje tarp puslapių yra pasikartojančių dalių (pvz., meniu, apklausos ir panašiai).

Problema

keisti

Dažnai tinklapiuose tos pačios dalys kartojasi ne vienoje vietoje (meniu, naudotojo prisijungimo forma ir t. t.) ir reikia struktūrizuoti aplikaciją taip, kad būtų išvengta tų pasikartojančių dalių kodo dubliavimosi.

Sprendimas

keisti

Tokias dalis yra paranku iškelti į atskirą vaizdą ir puslapius formuoti naudojantis kompoziciniu vaizdu, panaudojant tuos dalinius vaizdus. Kiekvienas vaizdo komponentas, įeinantis į kompozicinį vaizdą, gali būti realizuotas bet kurio kito architektūrinio šablono pagalba. Kompozicinis vaizdas gali būti didesnio nei dviejų gylių medžio struktūros. Pateikiu vizualų šio šablono panaudojimo pavyzdį, dažnai sutinkamą interneto tinklapiuose.

Rezultatai

keisti
  • Išvengiama vaizdo kodo dubliavimo.
  • Lengviau keisti mažesnių vaizdų kodą.
  • Palengvinamas vaizdo komponento pakartotinis panaudojimas