Ispanų kalbos gramatika/Fonetika ir kirčiavimas

Čia išvardintos ispanų kalbos fonetikos ir kirčiavimo taisyklės.

FonetikaKeisti

 • Balsės a,o,u,i tariamos kaip ir lietuviškos.
 • E tariama tarp lietuviškų e ir ė (t.y. uždara e).
 • Y tariama kaip i kai būna gale arba atskiras žodis y (ir).


 • Priebalsės b,n,m,p,f,k,l,s tariamos kaip ir lietuviškos. K ispanų kalboje beveik nesutinkama, todėl garsą [k] dažniausiai atstoja c ir q.
 • V tariasi beveik kaip b.
 • C prieš e,i tariasi kaip angliškas th žodyje think, o prieš a,o,u kaip lietuviška k.
 • Jeigu po c eina a,o,u arba priebalsė ji tariasi kaip lietuviška k, tačiau kai po c eina i arba e tariama kaip angliškas th.
 • Q gali būti tiktai prieš u. Ši raidė tariasi [k], o po jos raidė u nesitaria.
 • H ispanų kalboje nesitaria.
 • Ch tariasi kaip lietuviška č.
 • Ñ tariama kaip lietuviškas dviraidis junginys nj.
 • J tariasi kaip lietuviškas ch.
 • G prieš e ir i taip pat tariasi kaip lietuviška ch, o prieš kitas raides kaip ir lietuviška g. Taigi, ispanų kalboje prieš e ir i raidės j ir g tariasi kaip lietuviškos ch. Po g u nesitaria.
 • Z rašosi prieš a,o,u ir tariasi kaip angliškas th žodyje think.
 • Ll tariasi panašiai lietuviškas lj.
 • Y tariama kaip lietuviškas j kai po to eina balsė.
 • W tariama kaip ir angliška. Pasitaiko tik tarptautiniuose žodžiuose.
 • Ü pasitaiko labai retai ir tariama kaip angliška w.


 • Ispanų kalboje yra tvirtapradžiai ir netvirtapradžiai dvibalsiai (t.y. tvirtapradžiuose pirmas dėmuo tariamas stipriau, o netvirtapradžiuose atvirkščiai).
 • Tvirtapradžiai dvibalsiai yra au,ai,ay,ei,ey,oi,oy,eu,uy ir ui.
 • Netvirtapradžiai dvibalsiai yra ia,io,ie,iu,ue,ua ir uo.


 • Ispanų kalboje yra tribalsiai iai,iei,uai ir uei.

Kirčiavimo taisyklėsKeisti

 • Jeigu ispanų kalboje žodžio gale yra balsė arba priebalsė n arba s ir kirtis ant priešpaskutinio skiemens, nededame kircio zenklo
 • Jeigu žodžio gale yra priebalsė išskyrus n ir s ir kirtis ant paskutinio skiemens, nededame kircio zenklo.
 • Jeigu kirčiuojama ne pagal šias taisykles, turi būti parodytas brūkšniukas ant kirčiuojamos vietos.