JavaScript/Aritmetiniai operatoriai

JAVASCRIPT PROGRAMAVIMO PAGRINDAI
(instrukcinis vadovas pradedantiesiems) keisti

Aritmetiniai operatoriai keisti


JS aritmetiniai operatoriai atlieka matematinius aritmetinius veiksmus su operandais. Tai sudėties (ženklas +), atimties (-), daugybos (*), dalybos (/), kėlimo laipsniu (**) ir liekanos radimo (%) operatoriai.

Užduotis. Surinkite konsolės eilutėse šias ekspresijas ir po kiekvienos nuspauskite 'Enter'. Beje, po kiekvienos ekspresijos jūs matote komentarą už „//“ ženklo. JS leidžia eilutėje rašyti savus komentarus ir ignoruoja jų būvimą atlikdama operacijas. Ir, galite palikti, arba nepalikti tarpų tarp operandų ir operatorių, klaidos nebus.

  • 2+3; // skaičių 2 ir 3 sudėtis
  • 10-4; // skaičio 4 atimtis iš skaičiaus 10
  • 6 / 2; // skaičio 6 dalyba iš skaičiaus 2
  • 5 * 2; // skaičiaus 5 daugyba iš skaičiaus 2
  • 4**2; // skaičiaus 4 pakėlimas skaičiaus 2 laipsniu
  • 16%5; // skaičiaus 16 dalybos iš skaičiaus 5 liekanos radimas

Tikriausiai pirmieji keturi veiksmai jums pažįstami. Kėlimo laipsniu operacija išaiškinama taip: pirmasis operandas (skaičius 4), kėlimo laipsniu operatoriaus (**) kairėje, pakeliamas operando dešinėje (skaičiaus 2) verte. Skamba gremėzdiškai, bet JS jūs daug kur susidursite su kodu, kai reikia atkreipti dėmesį į kairės-dešinės pozicijas.

Pavyzdys. Dalybos liekanos radimas jums gali būti negirdėtas arba, tikriau, užmirštas. Tad, kokią vertę jis grąžina? Skaičių 16 daliname iš 5 ir gauname sudėties eilutę: 16 = 5 + 5 + 5 + 1, kurioje 1 yra pirmojo operando dalybos iš antrojo operando liekana. Liekanos radimo operatoriaus ženklas „%“. Šis operatorius randa dalybos liekaną, ne procentinę vertę, nesuklyskite!

Su aritmetiniais operatoriais galima naudoti skliaustais nustatomą veiksmų eiliškumą, o daugybos, dalybos ir liekanos radimo operatoriai turi veiksmo pirmenybę prieš sudėties ir atimties operatorius.

Užduotis. Surinkite sekančią eilutę konsolėje, nuspauskite 'Enter' ir pamatysite, kad JS skaičiuoja kaip įprasta matematikoje:

  • 5 + (18-13)*2 - 10/2 + (3+2)**2 - 30%20;

JS veiksmų sekoje šiek tiek labiau komplikuotas kėlimo laipsniu operatoriaus naudojimas.

Pavyzdys. Sakykime, turime ekspresiją 2**2**3. Skaitant iš kairės į dešinę atrodytų, kad operacijų seka yra (2**2)**3 ir gautume rezultatą 64. Iš tikro JS operacijų logika seka iš dešinės: 2**(2**3), ir jos rezultatas yra 256. Naudojant keletą kėlimo laipsniu operatorių rekomenduojama skliaustais nustatyti jų operacijų atlikimo eiliškumą.

JS negalima rašyti daugybos veiksmo be ženklo kaip matematikoje, tad ekspresijos (2+3)5 JS nesupras, būtina rašyti (2+3)*5.