JavaScript/Būlio tipo duomenys

JAVASCRIPT PROGRAMAVIMO PAGRINDAI
(instrukcinis vadovas pradedantiesiems) keisti

Būlio tipo duomenys keisti


Būlio tipo (boolean, liet. tariama „bulyn“) duomenų vertės JS kalboje yra tik dvi:

  • true (liet. „taip“ arba „teisinga“);
  • false (liet. „ne“ arba „neteisinga“);

Užduotis. Operatoriaus typeof pagalba patikrinkite verčių true ir false duomenų tipą konsolėje surinkdami šias ekspresijas ir po kiekvienos nuspausdami 'Enter':

  • typeof (true);
  • typeof (false);

Šis duomenų tipas pavadintas XIX a. anglų matematiko George Boole garbei ir jo vertės naudojamos palyginimo, loginėse operacijose.

Pavyzdys. Interneto vartotojas užpildė el. parduotuvės anketą nurodydamas savo amžių. El. parduotuvės programa nustatyta, kad automatiškai pasiųstų pasiūlymą senjorams atsižvelgiant į vartotojo pateiktą amžių. Jei amžiaus skaičius yra 60 arba didesnis, programa gauna Būlio vertę true („taip“) ir vykdo pasiūlymo el. paštu išsiuntimą. Jei nurodytas amžius mažesnis, programa gauna Būlio vertę false („ne“) ir pasiūlymo nesiunčia.

Būlio tipo vertės yra labai dažnai naudojamos JS programose. Jas galima palyginti tarpusavyje.

Užduotis. Surinkite konsolėje šias kodo eilutes ir po kiekvienos nuspauskite 'Enter'. JS grąžins operacijos rezultatą true („taip“) arba false („ne“):

  • true === true; // ar true lygu true?
  • true === false; // ar true lygu false?
  • false === false; // ar false lygu false?

Jums gali pasirodyti, kad true ir false yra žodžiai (tekstas), bet atsiminkit, JS duomenis nusako jų tipas ir vertė. Jei prilyginsime Būlio vertę true teksto vertei "true", JS grąžins atsakymą false („ne, jos nelygios“).