JavaScript/Operatoriai ir operandai, typeof operatorius

JAVASCRIPT PROGRAMAVIMO PAGRINDAI
(instrukcinis vadovas pradedantiesiems) keisti

Operatoriai ir operandai, typeof operatorius keisti


Patys savaime duomenys programoje neturi naudos, jei jie nėra vienaip arba kitaip naudojami. Ekspresija, kuri parodo, kaip panaudoti duomenis, vadinama operatoriumi.

Tad, kas yra operatorius? Tai gali būti paprastas artitmetinis veiksmas: sudėtis, atimtis, dalyba, daugyba. JS kalboje šie operatoriai žymimi mums iš matematikos žinomais ženklais: +, -, /, *, <=, > ir pan. JS turi ir kitų operatorių, su kuriais susipažinsime netrukus.

Duomenys, sujungti operatoriaus veiksmu, vadinami operandais. Tad užrašyme „2 + 3“ skaičiai „2“ ir „3“ yra operandai, ženklas „+“ yra operatorius, nurodantis sudėties veiksmą tarp operandų.

Duomenų tipui sužinoti naudojamas typeof() operatorius.

Jūs jau pastebėjote, kad jis nepanašus į „+“ ar „-“ operatorius, bet su šio stiliaus parašymu: pavadinimu su šalia nurodytais „()“ skliausteliais, JS kalboje greitai priprasite. Operatorius typeof randa duomens tipą, skliaustuose nurodant argumentą − duomenį, su kuriuo norime, kad operatorius atliktų veiksmą.

Užduotis. Surinkite konsolės eilutėse štai šias ekspresijas ir po kiekvienos nuspauskite 'Enter'. Sužinosite nurodytų duomenų tipą pagal JS. Beje, aiškesnio užrašymo vardan galite palikti tarpelį tarp typeof ir (), klaidos nebus. Tą patį ateityje galite daryti su visais operatoriais ir operandais. Taip pat, galite rašyti arba nerašyti kabliataškio pabaigoje, klaidos irgi nebus.

  • typeof(3);
  • typeof("3");
  • typeof(undefined)
  • typeof ([1, 2, 3, 4])
  • typeof (true);
  • typeof (2n);

Štai jūs su JS jau galite daugiau!