php kalbos valdymo konstrukcijos yra paveldėtos iš C/C++ kalbų ir papildytos dar keletu įdomesnių konstrukcijų variacijų. Pavyzdžiui sudėtinis if parinkimo veiksmas:

 if ( $D < 0 )          //   jei diskriminantas D<0
   echo "sprendinys neegzistuoja ";
   else if ( $D==0 )         // jei diskriminantas D=0
     echo " sprendinys x= ".(-$b/(2*$a));
   else echo " sprendiniai: ".  // liko variantas D>0
            " x1 = ".((-$b+sqrt($D))/(2*$a)).
            " x2 = ".((-$b-sqrt($D))/(2*$a));

php kalboje gali būti užrašytas ir taip:

 if ( $D < 0 )           //   jei diskriminantas D<0
   echo "sprendinys neegzistuoja";
 elseif ( $D==0 )         //   jei diskriminantas D=0
 // ^^^^^ ------------------------------ panaudoti sujungti else if
   echo " sprendinys x = ".(-$b/2*$a);
 else echo " sprendiniai: ".  //     liko variantas D>0
            " x1 = ".((-$b+sqrt($D))/(2*$a)).
            " x2 = ".((-$b-sqrt($D))/(2*$a));  

toks rašymo būdas leidžia paprasčiau organizuoti daugiapakopį parinkimą:

 if   ( ($a==0) && ($b==0) && ($c!=0) ) echo "klaidinga lygtis c=0";
 elseif ( ($a==0) && ($b==0) && ($c==0) ) echo "begalinė sprendinių aibė";         
 elseif ( ($a==0) && ($b!=0) ) echo " lygtis nekvadratine sprendinys x = ".(-$c/$b);
 else echo " lygtis kvadratine ";         

ši struktūra tai kartu ir universalesnis c kalboje naudojamo switch valdymo operatoriaus atvejis, nors switch galima naudoti ir php kalboje.

Ciklai while, do, for taip pat yra periimti iš c kalbos, bet yra vienas papildomas ciklas foreach naudojamas perrenkant masyvo elementus:

 $aRfiBsek =Array();                  // masyvas fibonacio sekai saugoti
 $aRfiBsek[]=$aRfiBsek[]=1;              // pirmi du sekos elementai vienetai
 for ($i=2; $i<10; $i++) $aRfiBsek[]=$aRfiBsek[$i-1]+$aRfiBsek[$i-2]; // generuojama seka
 print "fibonačio seka: ";
 foreach ($aRfiBsek as $reiksme) print "$reiksme ";