Programų sistemų testavimas/Testavimo proceso vertinimas pagal TBM


Testavimo proceso vertinimą turi atlikti išsilavinusių ir motyvuotų žmonių komanda. Rekomenduojama 4-8 žmonių dydžio.

Komanda prieš vertinimą turi būti apmokoma.

Vertinimo procedūros tikslai:

 • Paremti testavimo proceso sukūrimą ir aprašymą
 • Nustatyti TBM lygį
 • ...

Vertinimo procedūros žingsniai:

 1. Pasiruošimas
 2. Vadovavimas TBM vertinimui
 3. Vertinimo išvadų raportavimas
 4. Vertinimo išvadų analizė
 5. Veiksmų planavimas
 6. Patobulinimų įgyvendinimas

Vienas iš populiariausių vertinimo būdų yra klausimynas. Pirmiausia yra įvertinami brandos potiksliai, o tik tada brandos tikslai, ir galiausiai – brandos lygis. Brandos potiksliams ir tikslas suteikiami įverčiai:

 1. Nevertinamas
 2. Netaikomas
 3. Nepatenkintas
 4. Patenkintas

Vertinimo procedūros žingsniai:

 • Brandos potikslių vertinimas
 • Brandos tikslų vertinimas
 • Brandos lygio nustatymas
 • Stipriųjų ir silpnųjų proceso sričių nustatymas