Programų sistemų testavimas/Trikis


Trikis (failure) - sistemos ar jos komponento negalėjimas atlikti funkcijos pagal iškeltus reikalavimus