Ruby/Dviejų skaičių vidurkio apskaičiavimas

Paprasčiausias variantas keisti

Paskalio variantas keisti

program vidurkis;
 var a, b, vid: real;
begin
 readln(a);
 readln(b);
 vid := (a+b)/2; 
 writeln(vid);
end.

Ruby variantas keisti

a = gets.to_f # gets = get string, to_f = to float
b = gets.to_f # gautą eilutę verčiame į float tipą (slankaus kablelio skaičius)
vidurkis = (a + b) / 2
puts vidurkis # atspausdiname kintamojo reikšmę ir gale pridedame naujos eilutės simbolį

Tie, kurie mėgsta kondensuotą kodą (kurį sunkiau skaityti), galėtų užrašyti tą pačią programą taip:

puts (gets.to_f + gets.to_f) / 2

Šnekame su naudotoju keisti

Paskalio variantas keisti

program vidurkis;
 var a, b, vid: real;
begin
 write('Surinkite skaiciu: ');
 readln(a);
 write('Surinkite kita skaiciu: ');
 readln(b);
 vid := (a+b)/2; 
 writeln('Vidurkis:', vid: 8: 2);
 readln;
end.

Ruby variantas keisti

print 'Surinkite skaiciu: '
a = gets.to_f
print 'Surinkite kita skaiciu: '
b = gets.to_f
vidurkis = (a + b) / 2
puts vidurkis