Ruby/Kiek pinigų turėsime padėję pinigus į banką

Pateiksime programą, kuri apskaičiuoja, kiek pinigų turėsite banke po periodas_menesiais mėnesių, jeigu dabar padėjote terminuotą pradine_suma Lt indėlį, o bankas moka metine_palukanu_norma procentų metinių palūkanų ir apskaičiuoja jas laikydamas, kad visi mėnesiai lygūs, t.y. kiekvienas jų sudaro 1/12 metų dalį.

Paskalio variantas

keisti
program pinigai;
 var pradine_suma, metine_palukanu_norma, galutine_suma: real;  
   periodas_menesiais: integer;
begin
 write('Kokia suma padejote i banka? ');
 read(pradine_suma);
 write('Kokias metines palukanas moka bankas (procentais)? ');
 read(metine_palukanu_norma);
 write('Kiek menesiu laikysite pinigus banke? ');
 read(periodas_menesiais);
 galutine_suma := pradine_suma + pradine_suma * (metine_palukanu_norma / 100 * periodas_menesiais / 12);
 writeln('Pasibaigus terminui turesite ', galutine_suma, ' Lt');
end.

Ruby variantas

keisti
print 'Kokia suma padejote i banka? '
pradine_suma = gets.to_f                    
print 'Kokias metines palukanas moka bankas (procentais)? '
metiniu_palukanu_norma = gets.to_f
print 'Kiek menesiu laikysite pinigus banke? '
periodas_menesiais = gets.to_i                
galutine_suma = pradine_suma + pradine_suma * (metiniu_palukanu_norma / 100 * periodas_menesiais / 12)
puts 'Pasibaigus terminui turesite '+galutine_suma.to_s+' Lt'

Duomenų tipų keitimo metodai to_f, to_i, to_s čia dauguma nebūtini, galite pamėginti juos nutrinti. Jei sudedami string (žodžiai) tai reiškia tiesiog jų sujungimą.