Ruby/Mažiausio skaičiaus radimas

Mažiausias skaičius iš trijų Keisti

Paskalio variantas Keisti

program minimumas;
 var a, b, c, min: integer;
begin
 read(a, b, c);
 if a < b then if a < c then min := a
             else min := c
      else if b < c then min := b
             else min := c;
 writeln(min)
end.

Ruby variantas Keisti

a, b, c = gets.split(" ")    # elementai atskirti tarpais
a, b, c = a.to_i, b.to_i, c.to_i # paverčiame į sveikuosius skaičius
min = [a, b, c].min       # mažiausias elementas sąraše
puts min

Iš tikro atskiri kintamieji b, c nebūtini, skaičius galima visus sudėti į a. Ir pavertimas nebūtinas, o ir min metodą, galima naudoti iš karto, be jokių tarpinių kintamųjų. Taigi:

min = gets.split(" ").min
puts min

Galima ir naudoti tik dalį minėtų sutrumpinimų.

Mažiausias skaičius eilutėje Keisti

Naudotojas įveda daug skaičių atskirtų tarpais ir paspaudžia enter klavišą. Programa turi parodyti mažiausią skaičių.

Paskalio variantas Keisti

program minimumas;
 var skaicius, min: integer;
begin
 read(skaicius);
 min := skaicius;
 
 while not eoln do begin { kol ne eilutės pabaiga }
  read(skaicius);
  if skaicius < min then min := skaicius;
 end;
  
 writeln(min);
end.


Ruby variantas Keisti

skaiciai = gets.split(" ")
puts skaiciai.min