Matematika/Liestinės ir normalės projekcijos: Skirtumas tarp puslapio versijų

:Iš to seka, kad ''lygtis normalės'' kreivės <math>y=f(x)\;</math> taške <math>M(x_1; y_1)</math> turi pavidalą
:<math>y-y_1=-\frac{1}{f'(x_1)}(x-x_1).</math>
 
:Ilgis ''T'' atkarpos ''QM'' liestinės, esančios tarp susilietimo taško ir ašies ''Ox'', vadinamas ''liestinės ilgiu''. Projekcija šitos atkarpos ant ašies ''Ox'', t. y. atkarpa ''QP'', vadinasi ''subtangentė''; ilgis subtangentės žymimas <math>S_T.</math> Ilgis ''N'' atkarpos ''MR'' vadinasi ''normalės ilgiu'', o projekcija ''RP'' atkarpos ''RM'' ant ašies ''Ox'' vadinasi ''subnormale''; ilgis subnormalės žymimas <math>S_N.</math>
5 067

pakeitimai