Aptarimas:Ubuntu Linux žaliems: Skirtumas tarp puslapio versijų

Reverted to revision 9925 by Sirex: panaikintas šlamštas. (TW)
(Reverted to revision 9925 by Sirex: panaikintas šlamštas. (TW))
 
Książki == Knygos [[Ubuntu Linux For Dummiesžaliems]] vystymo principai == Zasady Rozwoju
 
Knygą sudaro trys pagrindinės dalys:
Książka składa się z trzech głównych części:
 
'''Pagrindinis puslapis''' – šiame puslapyje pateiktos visos knygos pagrindinės temos, su nuorodomis į temos skyrių sąrašus. Prie vienos temos gali būti keli skyrių sąrašai. Prie temų gali būti ir tiesioginės nuorodos į skyrius, taip daroma tik tuo atveju, jei skyrius labai aktualus ir dažnai skaitomas.
'''Strona''' - Ta strona pokazuje wszystkie główne tematy książki, wraz z linkami do listy sekcji tematycznych. Do jednego tematu może być kilka przedziałów. Tematy do bezpośrednich linków do działu, tak jest tylko w przypadku odpowiedniej sekcji i jest często czytane.
 
"Lista Topics''section"'Temos skyrių sąrašas'''- każdy rozdziałkiekvienas książkiknygos powinnyskyrius byćturi umieszczonebūti wįtrauktas wykazieį cobent najmniejvieną jednejskyrių sekcjisąrašą. JednaVienas jednostkaskyrius możegali byćbūti włączonyįtrauktas doir kilkuį przedziałówkelis skyrių sąrašus. ListaSkyrių odcinkówsąrašai wviduje ramachatitinkamai grupygrupuojami znaudojant nagłówkamiantraštes. MożeszGalite zobaczyćpažiūrėti wyglądkaip listyatrodo przykładowypavyzdinis rozdziałskyrių sąrašas: [[Ubuntu_Linux_žaliems / Internetas_ir_Tinklas |Internetas Internet iir siećTinklas]].
 
'''Knygos skyrius''' – knygos skyrius arba straipsnis kokia nors tema. Kiekvienas knygos skyrius turi būti patalpintas bent į vieną skyrių sąrašą. Talpinti reikia į tuos skyrių sąrašus, kurie atitinka skyriaus turinį, kad knygos skaitytojas galėtų lengvai surasti jį dominančius skyrius, naršydamas pagrindines knygos temas ir skyrių sąrašus.
'''Przekrój''książki "- rozdziału książki lub artykułu każdy temat. Każdy rozdział książki powinny być umieszczone co najmniej jeden punkt z listy. Miejscem na liście odcinków, które pasują do treści książki czytelnik może łatwo odnaleźć interesujący rozdział, przeglądanie tematów rozdziału książki i listy.
 
 
 
Ubuntu operacinė sistema yra labai greitai besikeičianti, todėl Ubuntu knygą turėtu taip pat neatsilikti. Kad knyga suspėtų vystytis lygiagrečiai su naujomis Ubuntu versijomis, reikia stengtis neprisirišti prie konkrečių versijų ir rašyti knygos skyrius turinčius bendrą informaciją. Tačiau, jei skyrius vis tiek pasensta, jo pagrindu kuriamas naujas straipsnis, o sena versija iškeliama į kitą skyrių, su senos Ubuntu versijos žyme, kuriai tas straipsnis buvo rašytas. Tarkime yra skyrius:
System operacyjny Ubuntu zmienia się bardzo szybko, więc Ubuntu książki powinny nadążać. Książka w czasie rozwoju równolegle z nową wersją Ubuntu do oderwania się spróbować i napisać konkretnej wersji książki z sekcji informacji ogólnych. Jednakże, jeśli dział jest jeszcze przestarzały, jest on tworzony na podstawie starych i nowych wersji budzi w następnej sekcji, wersji Ubuntu starego tag, którego artykuł został napisany. Załóżmy, że część:
  Ubuntu Linux dla manekinów žaliems/Ubuntu instalacji Ubuntudiegimas
Šiame skyriuje buvo aprašytos bendrosios Ubuntu diegimo ypatybės ir savybės. Tačiau aprašymai tiko tik iki tol, kol nebuvo išėjusi ''Hardy'' versija. Tokiu atveju visas skyriaus turinys perkeliamas į naują skyrių su versijos, iki kurios jis galioja žyme:
Rozdział ten opisuje ogólne cechy i funkcje instalacji Ubuntu. Niestety, opis był adekwatny tylko do czasu, gdy miał gone''''Hardy wersji. W tym przypadku, cała zawartość rozdziału przenosi się do nowej sekcji do wersji, których dotyczy znak:
  Ubuntu Linux dla manekinów žaliems/ Instalacja Ubuntu diegimas/ Feisty
Senoji skyriaus verisja (''Ubuntu Linux žaliems/Ubuntu diegimas'') paliekama ir jos vietoje kuriamas naujas skyrius atitinkantis naujausią Ubuntu versiją, tiksliai paprasčiausiai atliekami pataisymai ir pakeitimai, kad skyriaus informacija atitiktų naujausią Ubuntu versiją. Taip pat į straipsnį įtraukiama nuoroda į senesnę straipsnio versiją, kuri vis dar galioja senesnei Ubuntu versijai. Tokiu būdu bus išlaikytas knygos aktualumas ir nebus prarasta informacija senesnėms Ubuntu versijoms.
Stara część verisja (''Ubuntu Linux dla manekinów / Ubuntu'') pozostaje na swoim miejscu i tworzy nową sekcję, odpowiadające najnowszej wersji Ubuntu, dokładnie wykonane poprawki i zmiany do części informacji z najnowszej wersji Ubuntu. Ponadto, artykuł zawiera odniesienia do starszej wersji artykułu, który jest nadal ważny dla starszych wersji Ubuntu. Utrzymując w ten sposób znaczenie tej książki i bez utraty informacji dla starszych wersji Ubuntu.
 
 
=== Skyrių rašymo taisyklės ===
Sekcja === Uprawnienia ===
 
Visų pirma kiekvienas skyrius turi būti pavadintas pagal tokią taisyklę:
W szczególności, każdy rozdział musi być nazwany zgodnie z następującą zasadą:
 
  Ubuntu Linux dla manekinów žaliems/Skyriaus Nazwa Jednostkapavadinimas
 
Taip pat, kiekvieno skyriaus pabaigoje turi būti knygos kategorijos eilutė:
Ponadto, na końcu każdego rozdziału należy do kategorii serii wydawniczej:
 
  <nowiki> [[KategoriaKategorija: Ubuntu Linux For Dummiesžaliems]] </ nowiki>
 
=== Skyrių sąrašų sudarymo taisyklės ===
=== Listy reguł ===
 
Skyrių sąrašams galioja tos pačios bendrosios taisyklės kaip ir skyriams (aprašyta aukščiau). Taip pat skyrių sąrašuose esminis elementas yra suskirstymas pagal antraštes. Tai turėtu atrodyti taip:
Listy sekcji zawierają te same ogólne zasady, jak również sekcje (opisane powyżej). Jest to również istotny element listę sekcji podział według pozycji. Powinno to wyglądać tak:
 
  <nowiki> == TytułAntraštė opisującyapibūdinanti grupęsusijusių powiązanychskyrių rozdziałówgrupę == </ nowiki>
  <nowiki> * [[Ubuntu Linux dla manekinów žaliems/ RozdziałSkyrius 1 | RozdziałSkyrius 1]] </ nowiki>
  <nowiki> * [[Ubuntu Linux dla manekinów žaliems/ RozdziałSkyrius 1 | RozdziałSkyrius 2]] </ nowiki>
  <nowiki> * [[Ubuntu Linux dla manekinów žaliems/ RozdziałSkyrius 1 | RozdziałSkyrius 3]] </ nowiki>
 
 
----
 
== Kubuntu, Baltix? ==
 
IO naapie inne gałęziekitas Ubuntu atšakas, takichkaip jakkad Kubuntu, Xubuntu, iEduduntu wreszciear Eduduntugaliausiai Baltix, będziebus ktośčia kas nors? - -[[UżytkownikNaudotojas: Suodis | Suodis]] 05:49, 262007 marcakovo 2007 r.26 (UTC)
 
:Galvojau Oapie tym myślałemtai, tylkotik dar nesumasčiau, jakkokiu dostarczaniebūdu informacjipateikti lubinformaciją, utworzyćar oddzielnądaryti książkęatskirą knygą, lubar dodaryti oddzielnychatskirus dużychstambius sekcjiskyrius, lubarba potiesiog prostukiekviename wymienićskyriuje różnicepaminėti pomiędzyskirtumus każdąkiekvienai część każdej dystrybucji osobnodistribucijai atskirai.. PonieważKadangi niekol makas jednejknyga książkirašau piszęvienas iir używamnaudoju Ubuntu, myślę,tai żemanau tepradžiai informacjeinformacija będąbus tylkotik uruchomić naapie Ubuntu, aletačiau jeślijei myśliszkas onors cośsugalvos doprisidėti piszącrašydamas oapie innychkitas dystrybucjidistribucijas pochodzącychkilusias z ubuntu, żetai mogęmanau myślećgalima obus to,sugalvoti jakkaip te informacjeinformaciją są złożonepateikti. [[UserNaudotojas: Sirex | Sirex]] 06:16, 262007 marcakovo 2007 r.26 (UTC)
:Su Sirex pasitarėm iir zgodziłjis sięsutiko, żekad książkaknyga jestbūtų napisanarašoma w taki sposóbtaip, który byłbykad odpowiednitiktų dlair Ubuntu iir Baltix GNU / Linux systemówoperacinėms operacyjnychsistemoms, ponieważnes jos wabi zasadzieyra takie sameesmės tas pats - tjt.y. Obaabi używająnaudoja środowiskoGNOME graficznegrafinę GNOMEaplinką, ten sampačią programįdiegimo instalacyjnyprogramą (wersjanuo 6.06Baltix 2.0/Ubuntu Baltix6.06 versijos), itpir t.t. [[UserNaudotojas: Chris Brown Mantas| Chris BrownMantas]] 302007 lipcaLiepos 200730
 
== Linii poleceńkomandinė eilutė==
Kadangi jau rašau
Ponieważ już pisać
http://lt.wikibooks.org/wiki/GNU_Linux/Terminalas
ToTai uważammanau, żekad točia pasująpuikiai nigdzietiktų dostosowaćkur linknors priderinti nuorodą. NatychmiastTuoj įkomponuosu totai gdzieśkur nors, jeślijei nienetinka lubar nienegalima możetaip byćkelių takknygų kilkamaišyt książekį wvieną jednym miksertai nestumkit mniemanes naį dzieńšuns piesdienas, pašalinkiit linknuorodą tą iir wszystkoviskas. ;)
- -[[UżytkownikNaudotojas: GODhack | GODhack]]
== == Pokrywy
 
== Viršelis ==
To nie byłaby skłonna zrobić ładne okładki, i doprowadzić zawartość do oddzielenia zawartości strony? [[User: Dirgėla | Dirgėla]] 16:52, 28 października 2007 r. (UTC)
 
Nebūtų noro padaryti gražų viršelį, o turinį iškelti į atskirą, turiniui skirtą puslapį? [[Naudotojas:Dirgela|Dirgela]] 16:52, 2007 spalio 28 (UTC)
[Http: / / cvresumewritingservices.org / Resume Writing Service]
85

pakeitimai