Lietuvos istorija 1795-2004/Lietuva 1940-1989 metais: Skirtumas tarp puslapio versijų

Tai, ko gero, per menka tema atskiram seminarui, tačiau ji galėtų būti traktuojama kaip potėmė nagrinėjant platesnę II pasaulinio karo problematiką.
 
[http://coollib.net/b/243215/read#r79 '''О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЛИТОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ''']
 
[http://militera.lib.ru/memo/russian/yatsovskis_ey/ '''Яцовскис Е. Я. Забвению не подлежит. — М.: Воениздат, 1985.'''] [Pilnas knygos tekstas]
[http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=notice&id_notice=AFE00000615 '''Sovietinė kino kronika apie „Vilniaus išvadavimą“ 1944 m.''']
 
[http://wwwold.kurier.lt/?r=13&a=2575 '''К 65-летию освобождения Вильнюса'''] [Из книги В.Карвялиса «Освобождение Советской Литвы»]
 
[http://www.oldgazette.ru/lib/minz/index.html '''И. Минц. Великая Отечественная война Советского Союза'''] [ОГИЗ, Главполитиздат, 1947г.]
2 459

pakeitimai