JavaScript/Būlio tipo duomenys: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
<br>
<div style="background-color:#f7f5e9; text-indent: 32px; font-size: 1rem">
<p> Būlio tipo duomenų (''boolean'', liet. tariama „bulyn“) duomenų vertės JS kalboje yra tik dvi:
* ''true'' (liet. „taip“ arba „teisinga“);
* ''false'' (liet. „ne“ arba „neteisinga“);
</p>
<p><span style="background-color: #f3ef7b; border-radius:8px; padding-left:12px; padding-right:12px; padding-top:2px; padding-bottom:2px;">Užduotis.</span> Operatoriaus ''typeof'' pagalba patikrinkite verčių ''true'' ir ''false'' duomenų tipą konsolėje surinkdami šias ekspresijas ir po kiekvienos nuspausdami 'Enter':</p>
<p>Ar šios vertės išties yra Būlio tipo (''boolean'', lietuviškai tariama „bulyn“) vertės, galime patikrinti ''typeof'' operatoriaus pagalba.</p>
<div style="font-family:monospace">
*Surinkite konsolės eilutėse šias ekspresijas ir nuspauskite 'Enter':
** typeof (true);
** typeof (false);
</div>
<p>Šis duomenų tipas pavadintas XIX a. anglų matematiko [https://lt.wikipedia.org/wiki/George_Boole George Boole] garbei ir jo vertės naudojamos palyginimo, loginėse operacijose.</p>
<p><span style="background-color: #d1f2cd; border-radius:8px; padding-left:12px; padding-right:12px; padding-top:2px; padding-bottom:2px;">Pavyzdys.</span> Interneto vartotojas užpildė el. parduotuvės anketą nurodydamas savo amžių. El. parduotuvės programa nustatyta, kad automatiškai pasiųstų pasiūlymą senjorams atsižvelgiant į vartotojo pateiktą amžių. Jei amžiaus skaičius yra 60 arba didesnis, programa gauna Būlio vertę ''true'' („taip“) ir vykdo pasiūlymo el. paštu išsiuntimą. Jei nurodytas amžius mažesnis, programa gauna Būlio vertę ''false'' („ne“) ir pasiūlymo nesiunčia.</p>
 
<p>Būlio tipo vertės yra labai dažnai naudojamos JS programose. Jas galima palyginti tarpusavyje.</p>
*<p><span style="background-color: #f3ef7b; border-radius:8px; padding-left:12px; padding-right:12px; padding-top:2px; padding-bottom:2px;">Užduotis.</span> Surinkite konsolėje štai šias kodo eilutes ir po kiekvienos nuspauskite 'Enter'. JS grąžins operacijos rezultatą ''true'' („taip“) arba ''false'' („ne“):
<div style="font-family:monospace">
** true === true; // ar ''true'' lygu ''true''?
** true === falsetrue; // ar ''true'' lygu ''falsetrue''?
** falsetrue === false; // ar ''falsetrue'' lygu ''false''?
** truefalse === truefalse; // ar ''truefalse'' lygu ''truefalse''?
</div>
<p>Jums gali pasirodyti, kad ''true'' ir ''false'' yra žodžiai (tekstas), bet atsiminkit, JS duomenis nusako jų tipas ir vertė. Jei prilyginsime Būlio vertę ''true'' teksto vertei ''"true"'', JS grąžins atsakymą ''false'' („ne, jos nelygios“).
</div>
176

pakeitimai