JavaScript/Kintamieji ir priskyrimo operatorius: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
<p>Praktikoje programavimas nebūtų daug ko vertas, jei operuotų nekintančiais duomenimis kaip iki šiol darėme šiame vadove. Išties, nėra sunku nustatyti, kad skaičius 2 yra didesnis už skaičių 1 ir tai išreikšti ekspresija „2>1". Programavimo pranašumas yra apdorojant daugelį duomenų, atliekant pasikartojančias operacijas ar operacijas su kintančiais duomenimis.</p>
<p>Programose jūs beveik nesutiksite skaičių ar teksto duomenų, nes jose daugiausiai naudojami kintamieji.</p>
<p>Kas yra kintamasis JS? Kintamasis (''variable'') – tai  –  tai programuotojo sukurta atminties celė, turinti savo vardą (''identifier'') ir priskirtą kodo fragmentą: ekspresiją, steitmentą, duomenį ar kompleksišką kodo fragmentą. Išjungus JS virtualią mašiną visi kintamieji ištrinami iš atminties ir juos reikia deklaruoti iš naujo, jei jų deklaracijos nėra išsaugotos naudojamoje .js byloje.</p>
<p>Prieš pradedant naudoti kintamasis JS turi būti deklaruotas su priskyrimu. Jei priskyrimo nėra, JS traktuoja jį esant nežinomu. Priskyrimo operatorius JS žymimas jums gerai pažystamu ženklu „=".</p>
<p><span style="background-color: #d1f2cd; border-radius:8px; padding-left:12px; padding-right:12px; padding-top:2px; padding-bottom:2px;">Pavyzdys.</span> Sukurkime kintamąjį vardu „k" ir priskirkime jam apskritimo perimetro skaičiavimo formulę pagal spindulį. Matematikoje tai būtų užrašyta taip: k = 2πr, kur π – skaičiusπ  –  skaičius Pi, r – apskritimor  –  apskritimo spindulys. Ar JS žino skaičių Pi? Taip. Mes to dar nesimokėme, bet patikėkite, kad „Math.PI" ekspresija grąžins mums skaičių Pi. O kas yra „r"? Dar vienas kintamasis. Juk apskritimo spindulys gali būti įvairus, tad šį kintamąjį irgi reikės deklaruoti. Vienas niuansas – JSniuansas  –  JS skaito kodą iš kairės į dešinę, tad kintamąjį „r" reikės deklaruoti pirmiau nei kintamąjį „k", kitaip JS negalės apskaičiuoti „k".</p>
<div style="font-family:monospace">
* Math.PI;
 
<div style="font-family:monospace">
* a = "Mano vardas "; b = "yra Tomas"; k = (a+b);
</div>
 
 
<div style="font-family:monospace">
* c = "yra Saulius"; (a+b) !=( a+c) ? "NE" : "TAIP";
</div>
 
176

pakeitimai