JavaScript/Kintamieji ir priskyrimo operatorius: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
<p>Kintamojo paskelbimas su ar be priskirtos vertės vadinamas deklaracija (''declaration''). Priskyrimo operatorius JS žymimas jums gerai pažystamu ženklu „=".</p>
 
<p><span style="background-color: #d1f2cd; border-radius:8px; padding-left:12px; padding-right:12px; padding-top:2px; padding-bottom:2px;">Pavyzdys.</span> Sukurkime kintamąjį vardu „k" ir priskirkime jam apskritimo perimetro skaičiavimo formulę pagal spindulį. Matematikoje tai būtų užrašyta taip: k = 2πr, kur π  –  skaičius Pi, r  –  apskritimo spindulys. Ar JS žino skaičių Pi? Taip. Mes to dar nesimokėme, bet patikėkite, kad „Math.PI" ekspresija grąžins mums skaičių Pi. O kas yra „r"? Dar vienas kintamasis. Juk apskritimo spindulys gali būti įvairus, tad šį kintamąjį irgi reikės deklaruoti. Vienas niuansas  –  JSJS skaito kodą iš kairės į dešinę, tad kintamąjį „r" reikės deklaruoti pirmiau nei kintamąjį „k", kitaip JS negalės apskaičiuoti „k".</p>
<div style="font-family:monospace">
* Math.PI;
176

pakeitimai