Globalinės istorijos matrica/Napoleono Bonaparto laikmetis: Skirtumas tarp puslapio versijų

nėra keitimo aprašymo
 
Napoleono Bonaparto laikmetį reikėtų priskirti paskutiniam Didžiosios Prancūzijos revoliucijos etapui, kaip revoliucinių idėjų išplėtimui Europoje. Tokios tradicijos laikomasi prancūziškoje istoriografijoje. Aptartini dalykai: Napoleono Bonaparto pagrindiniai biografijos faktai ir asmeninės savybės, vidaus ir užsienio politika (karai ir jų reikšmė, trumpai pristatant kariuomenės sudėtį, kontinentinė blokada, revoliucinių idėjų platinimas, baudžiavos naikinimas). Svarbu išskirti skyrių Napoleonas ir Lietuva bei Lenkija, pristatant šių tautų politinę alternatyvą ir požiūrį į Napoleono skleidžiamas idėjas bei karinius žygius. Siūloma 1812 m. karo nevadinti Tėvynės karu, nes tai yra sovietinis palikimas. Pavaizduoti ne tik Napoleono armijos likučius po karo, tačiau ir jos didingą žygį Rusijos link. Aiškiai išskirti kokiu metu išryškėjo Napoleono pralaimėjimas prieš Rusiją. Kartu su šia tema neturėtų būti aprašomas Vienos kongresas, kadangi šį įvykį reikėtų išskirti kaip naują Naujųjų laikų etapą.
 
....
Anoniminis naudotojas