Ubuntu Linux žaliems/Diegimo iš išeities tekstų pagrindai

Diegimo iš išeities tekstų pagrindai keisti

Sistemos paruošimas keisti

Jei bandysite kompiliuoti programą iš išeities tekstų, prieš tai darant reikia tam paruošti Ubuntu sistemą. O tiksliau, kad galėtumėte kompiliuoti programas, turite turėti tam skirtas priemones, kurias galite įdiegti vienos komandos pagalba:

sudo apt-get install build-essential debhelper fakeroot checkinstall

Šie paketai yra pagrindiniai, kurių pagalba galėsite kompiliuoti išeities tekstus, generuoti .deb paketus ir t.t.


Kompiliavimas keisti

Išeities tekstai dažniausiai pateikiami tar.gz arba tar.bz2 archyvuose, todėl pirmas žingsnis, kurį reikia padaryti, išskleisti išeities tekstų archyvą:

tar -xzf iseities_tekstai.tar.gz

arba

tar -xjf iseities_tekstai.tar.bz2

Dažniausiai po archyvo išskleidimo sukuriamas katalogas tokiu pačiu pavadinimu tik be galūnės. Kad pradėtumėte kompiliavimą turite pakeisti aktyvų katalogą į tą, kuris ką tik buvo išskleistas:

cd iseities_tekstai

Dažniausiai bet kuri programa naudoja tam tikras išorines bibliotekas, todėl prieš kompiliuojant, reikia turėti visų su kompiliuojama programa susietų išorinių bibliotekų header failus. Ubuntu paketų sistemoje header failai pateikiamai paketuose su -dev galūne, todėl galite įdiegti reikiamų išorinių bibliotekų header failus paprasčiausiai naudodamiesi apt-get komanda. Jei diegiate programą, kuri yra Ubuntu repozitoriumuose, tada jums pasisekė, galite visas susietas išorines bibliotekas parsisiųsti vienos komandos pagalba:

sudo apt-get build-dep paketo_pavadinimas

Jei kompiliuojamos programos nėra Ubuntu repozitoriumuose, tada apie trūkstamų bibliotekų header failus jums praneš konfigūravimo skriptas.

Kai turite visas išorines bibliotekas galite paleisti programos išeities tekstų konfigūravimo skriptą, kuris patikrins ar visi reikalingi komponentai yra įdiegti:

./configure

Konfigūravimo skriptui galima perduoti įvairius papildomus parametrus, kurie dažnai būna aprašyti INSTALL arba README failuose. Galima peržiūrėti visus parametrus ir komandos ./configure --help pagalba.

Jei konfigūravimas praėjo sėkmingai, toliau galite tęsti kompiliavimą:

make

Jei išeities tekstai susikompiliavo sėkmingai, galite įdiegti programą į Ubuntu:

sudo checkinstall

Jei viskas praeis sėkmingai, turėsite naujau įdiegtą programą.

Visos kompiliavimo eigos santrauka keisti

Pateiksiu pavyzdį, kaip susikompiliuoti teksto redaktorių vim iš išeities tekstų. Pateiksiu tik komandas, kad aiškiai matytųsi kas ir kaip vyksta:

$ # Pasisiunčiame išeities tekstus:
$ wget ftp://ftp.vim.org/pub/vim/unix/vim-7.1.tar.bz2

$ # Išskleidžiame išeities tekstus iš archyvo:
$ tar -xaf vim-7.1.tar.bz2

$ # Keičiame aktyvų katalogą į išskleistų išeities tekstų katalogą:
$ cd vim71

$ # Parsisiunčiame visus su išeities tekstais susietus paketus.
$ # Galime tai padaryti todėl, kad vim yra Ubuntu repozitoriumuose.
$ sudo apt-get build-dep vim-full

$ # Paleidžiame konfigūracijos skriptą (kokius parametrus naudoti
$ # galima sužinoti iš ./configure --help):
$ ./configure --with-features=huge --with-compiledby=el.pasto@adresas.lt

$ # Kompiliuojame:
$ make

$ # Diegiame:
$ sudo chackinstall