Ubuntu Linux žaliems/Kas yra LTSP?

Linux Terminal Server Project (LTSP) yra programų paketas, kurio pagalba keli žmonės, tuo pačiu metu gali naudotis vienu kompiuteriu. Visos programos vykdomos pagrindiniame serveryje, kur įvesties ir išvesties signalai eina per terminalą, prijungtą prie serverio. Prie vieno serverio gali būti prijungti keli terminalai, kurie ir suteikia galimybę keliems žmonės, tuo pačiu metu naudotis vienu kompiuteriu. Terminalas gali neturėti disko, nes visą informacija saugoma serveryje, o terminalas naudojamas tik kaip įvesties ir išvesties įrenginys.

Terminalai, LTSP tinkle nustatyti taip, kad automatiškai tinkle ieškotų serverio ir iš jo užsikrautų. Krovimosi metu, į terminalo darbinę atmintį, iš serverio atsiunčiama speciali programa, kurios pagalba terminalas perduota visus įvesties signalus serveriui ir iš jo gauna išvesties signalą.

Ši technologija dažnai taikoma mokyklose, kur vienos, pasenusios kompiuterių klasės atnaujinimui pakanka vieno serverio, prie kurio jungsis visi kiti seni kompiuteriai, kurie bus naudojami kaip terminalai. Taip pat LTSP tinklo galimybės, pagal nutylėjimą yra įdiegtos mokymui skirtoje Linux distribucijoje Edubuntu.