Ubuntu Linux žaliems/Multimedija

Garso grotuvės keisti

Programos garso įrašams groti iš įvairių garso laikmenų arba įvairių formatų garso failų.

Vaizdo leistuvės keisti

Programos skirtos skaitmeniniams vaizdo įrašams leisti iš įvairių vaizdo laikmenų arba įvairių formatų vaizdo failų.

Vaizdų rengyklės keisti

Programos, kurios gali modifikuoti vaizdo failo turinį, keisti vaizdo failo formatą ir pan.

Patarimai keisti