Vaikams/Klaustuko istorijos/Kodėl viskas keičias?

Kodėl viskas keičias? Keisti

Klaustukas labai mėgo visko klausinėti, 
Jis klausdavo praeivius, kaimynus, mamą, tėtį...
Iš kur keliauja vėjas? Kaip pakabintos žvaigždės?
Kodėl žiema prasideda, kai rudenėlis baigias?


Parūpo vieną kartą, kas verčia medį augti?
Kas verčia laiką eiti ir kaip skrajoja paukščiai?..
Kodėl gi viskas juda, galėtų gal sustoti?
Tada ramiai gulėčiau ir į visus žiopsočiau  :)

Paklausė jis paukščiuko, "kodėl gi viskas keičias?"
- Todėl, kad vienoj vietoj, čirik, greit pasibaigia maistas.
O upė jam atsakė: todėl, kad žemė traukia,
Tą lietų, kur prilijo  -- ir jis žemyn vis plaukia. 

Nedaug tepaaiškėjo... kas už to visko slypi?
Bet tai, kad žemė traukia -- teisybė pasakyta.
Jei mesi sniego gniūžtę ar leisi lėktuvėlį,
Jie paskraidys truputį ir bumtels žemėn vėlei.

Bet su sparnais lėktuvai ir paukščiai gali skristi, 
Tačiau jiems reikia kuro -- energijos -- kad kiltų.
Aha, turbūt čia "šaknys", kodėl visi sau juda:
Energija jiems leidžia!.. o gal  verčia ar kartais trukdo?