Linux žaliems: openSUSE/Sistemos administravimas/YaST/Sistema

Svarbiausių sistemos komponentų tvarkymas per YaST.

openSUSE
logotipas
logotipas
YaST su openSUSE 11.2

YaST > SistemaKeisti

/etc/sysconfig redaktoriusKeisti

 
YaST /etc/sysconfig redaktorius openSUSE 11.2 sistemoje

Išsaugojus pakeitimus, šis redaktorius pakeičia kintamuosius atitinkamoje sysconfig rinkmenoje. Po to jis paleidžia aktyvuojančias komandas, kuris pakeičia svarbias konfigūracijos rinkmenas, sustabdo ir paleidžia tarnybas, paleidžia žemojo lygio konfigūravimo įrankius, kad įsigaliotų jūsų sysconfig konfigūracija.

Svarbu: Jūs vis dar galite redaguoti kiekvieną atskirą konfigūracijos rinkmeną rankiniu būdu. Rinkmenos pavadinimas rodomas kintamojo apraše.

SuSEconfig išsaugo kiekvienos konfigūracijos rinkmenos kontrolinę baitų santrauką, taigi jis gali aptikti, ar jūs konfigūravote jas rankiniu būdu. Jei konfigūravote rankiniu būdu, jis tų rinkmenų nepalies.

Įkrovos tvarkytuvėKeisti

Data ir laikasKeisti

 
Laiko nustatymas per YaST su openSUSE 11.2

Laiko juostos ir laikrodžio nuostatos

Norėdami pasirinkti sistemoje naudotiną laiko juostą, pirmiausia pasirinkite regioną. Skydelyje Laiko juosta pasirinkite atitinkamą laiko juostą, šalį arba regioną.

Ties Aparatūros laikrodis nustatytas į nurodykite, ar jūsų kompiuteryje nustatytas vietinis ar pasaulinis laikas. Dauguma AK, kuriuose taip pat yra įdiegta ir kita operacinė sistema (pvz., Microsoft Windows), naudoja vietinį laiką. Kompiuteriai, kuriuose įdiegtos tik Linux sistemos, paprastai naudoja pasaulinį laiką. Jei įrangos laikrodis nustatytas į pasaulinį, jūsų sistema gali persijungti iš standartinio (žiemos) laiko į vasaros laiką, bei automatiškai vėl jį atstatyti.

Jei dabartinis laikas nėra teisingas ir norite jį pataisyti, spauskite Keisti.

Branduolio nuostatosKeisti

KalbaKeisti

 
Kalbos nuostatos per YaST su openSUSE 11.2

Pagrindinis langasKeisti

Pasirinkite naują savo sistemos pagrindinę kalbą.

Norėdami pakeisti klaviatūros išdėstymą pagal pagrindinę kalbą, pažymėkite pritaikyti klaviatūros išdėstymą. Norėdami pagal pagrindinę kalbą pritaikyti dabartinę laiko juostą, pažymėkite pritaikyti laiko juostą. Jei klaviatūros išdėstymas ar laiko juosta jau pritaikyta prie pagrindinės kalbos, atitinkama parinktis yra negalima.

Antrinės kalbos

Pasirinkimo langelyje pažymėkite papildomas kalbas, kurias norėsite naudoti savo sistemoje.

Bus įdiegti papildomi paketai, skirti pasirinktai pagrindinei ir antrinėms kalboms. Paketų nebereikės pašalinti.

DetalėsKeisti

 
Kalbos nuostatos per YaST su openSUSE 11.2

Čia derinkite įvairias kalbos nuostatas. Šios nuostatos įrašomos į rinkmeną /etc/sysconfig/language. Jei abejojate, naudokite jau parinktas numatytąsias vertes.

Vartotojo „root“ lokalės nuostatos nurodo tai, kaip lokalės kintamieji (LC_*) nustatomi vartotojui „root“.

  • Tik ctype: root turi tokį pat LC_CTYPE kaip ir paprastas vartotojas. Kitos vertės nenustatytos.
  • Taip: Vartotojas „root“ turi tokias pačias lokalės nuostatas, kaip ir paprastas vartotojas .
  • Ne: Vartotojo „root“ visi lokalės kintamieji nenustatyti.

Norėdami nurodyti sąraše nesančią kalbą kaip pagrindinę, rinkitės Sudėtingesnės lokalės nuostatos. Pasirinktai lokalei gali nebūti vertimų.

Skaidinių tvarkytuvėKeisti

Sistemos paslaugos (paleidimo lygiai)Keisti