Linux žaliems: openSUSE/Sistemos administravimas/YaST/Sistema/Skaidinių tvarkytuvė

Diskų, jų skaidinių tvarkymas, šifravimas, prijungimo vietų nurodymas.

openSUSE
logotipas
logotipas
standžiųjų diskų ir skaidinių sąrašas
konkretaus disko skaidinių sąrašas
skaidinio dydžio keitimas
skaidinio keitimas
skaidinio suženklinimas

Dirbdami būkite labai atidūs, nes galime prarasti savo duomenis. Jei tiksliai nežinote, ką darote, nelieskite prijungtų ir naudojamų skaidinių.

Standieji diskai

keisti

Galite sukurti naują skaidinį tik tada, kai yra neišnaudotos (jokiam skaidiniui nepriskirtos) disko vietos.

Atlaisvinti vietą galite ištrindami skaidinius ar keisdami dydžius.

Pasirinkę disko skaidinį ir nuspaudę Keisti, galėsite jį:

 • suženklinti (angl. format) - bus ištrintas visas skaidinio turinys ir (jei pasirinkote) pakeistas rinkmenų sistemos tipas;
 • užšifruoti (angl. encrypt) - duomenys bus neprieinami tol, kol neprijungsite skaidinio, nurodydami tam tikrą slaptažodį. Prijungtas šifruotas diskas saugumo prasme niekuo nebesiskirs nuo nešifruotų. Kuriant šifruotą skaidinį, jį reikia suženklinti. Jei nurodote tuščią slaptažodį, diskas bus suženklinamas kiekvieno prijungimo metu.
 • Keisti prijungimo parinktis (nurodyti jungties vietą ir kitas fstab parinktis)

Fstab parinktys

keisti
 
fstab parinktys

Prijungti /etc/fstab rinkmenoje pagal

keisti

Paprastai rinkmenų sistema, kurią prijungiame, identifikuojama /etc/fstab rinkmenoje pagal įrenginio pavadinimą. Tai galima pakeisti: prijungiamos sistemos galima ieškoti pagal UUID arba tomo žymę. Ne visos rinkmenų sistemos gali būti prijungtos pagal UUID arba tomo žymę. Jei parinktis uždrausta, tai neįmanoma.

Tomo žymė

keisti

Pavadinimas, įvestas šiame laukelyje, naudojamas kaip tomo žymė. Tai turi prasmės tik tuomet, kai aktyvuojate prijungimą pagal tomo žymę. Tomo žymė negali turėti „/“ simbolio ar tarpų.

Prijungti vien tik skaitymui

keisti

Nėra galimybės įrašyti į sistemą. Paprastai nesirenkama.

Nėra prieigos laiko

keisti

Prieigos laikas neatnaujinamas skaitant rinkmeną. Paprastai nesirenkama.

Prijungiamas vartotojo

keisti

Paprastas vartotojas gali prijungti ir atjungti rinkmenų sistemą. Paprastai ši parinktis nesirenkama.

Neprijungti sistemos įkrovos metu

keisti

Sistemai kraunantis, rinkmenų sistema automatiškai nebus prijungta. Rinkmenoje /etc/fstab sukuriamas įrašas, bet rinkmenų sistema prijungiama su tam tikrais parametrais po to, kai užduodama komanda

 mount <jungtis> 

(<jungtis> yra aplankas, kur prijungiama rinkmenų sistema). Paprastai ši parinktis nenaudojama.

Įgalinti kvotų palaikymą

keisti

Rinkmenų sistema prijungiama su įgalintomis vartotojų kvotomis. Paprastai šios parinkties nesirenkama.

Duomenų žurnalavimo veiksena

keisti

Nurodo žurnalavimo veikseną rinkmenos duomenims.

 • journal – visi duomenys fiksuojami žurnale prieš įrašant į pagrindinę rinkmenų sistemą. Didžiausia įtaka greičiui.
 • ordered – visi duomenys nukreipiami tiesiogiai į pagrindinę rinkmenų sistemą, prieš tai, kai jų meta-duomenys užfiksuojami žurnale. Vidutinė įtaka greičiui.
 • writeback – Duomenų tvarka neišlaikoma. Nedaro įtakos greičiui.

Prieigos valdymo sąrašai (ACL)

keisti

Įjungia prieigos valdymo sąrašus rinkmenų sistemoje.

Išplėstieji vartotojo atributai

keisti

Rinkmenų sistemoje leisti išplėstuosius vartotojo atributus.

Pasirenkama parametro vertė

keisti

Šiame laukelyje įveskite bet kokį tinkamą prijungimo parametrą, kuris yra leidžiamas ketvirtajame /etc/fstab laukelyje. Keli parametrai skiriami kableliais.

Pavyzdžiui, norėdami visiems vartotojams leisti rašyti į Windows NTFS diskų skaidinius, reikia čia įrašyti:

 nosuid,nodev,allow_other,locale=lt_LT.UTF-8

Tomų tvarkytuvė

keisti

Šifruotos rinkmenos

keisti

Leidžia sukurti ir prijungti rinkmeną kaip skaidinio atvaizdą. Rinkmenos turinys yra šifruojamas.Nuostatos

keisti
 • Numatytasis prijungimas pagal nurodo prijungimo būdą naujai sukurtoms rinkmenų sistemoms.
 • Numatytoji rinkmenų sistema nurodo rinkmenų sistemos tipą naujai kuriamoms rinkmenų sistemoms.
 • Kaupiklius rodyti pagal nurodo standžiųjų diskų vaizdavimo būdą naršymo medyje.
 • Matoma kaupiklių informacija leidžia lentelėse ir santraukose slėpti tam tikrą informaciją.