Matematika/Matematinės eilutės

Tai yra sąrašas matematinių eilučių talpinančios formulę baigtinėms ir begalinėms sumoms. Tai gali būti naudota konjunkcijoje su kitais įrankiais evaluacinėms sumoms.

Galios sumos keisti

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
where   is the  th Bernoulli number, and   is negative.
 •  
 •  
 •  
 •  
where   is the Riemann zeta function.

Galios eilutės keisti

begalinė suma (for  )
    where   and  
 
   
   
 
 
  where Lis(x) is the polylogarithm of x.


 • Įrodysime, kad
 
Kaip yra žinoma,
 
Dabar vietoje x įstatome   ir gauname lygybę:
 
Teisginai kai  
Integruodami gauname:
 
Iš kur
 
Iš to galime įrodyti Leibnico formulę:
 
Kadangi   tai   Todėl:
 
 


 • Į eilutę
 
įstatome  vietoje x ir gauname:
 
kai   tada abi puses integruojame:
 
 
nes  
 • Pasirenkame   ir įstatome:
 
Prasumuojant gauname:
 
 • Pasirenkame   ir įstatome:
 
Prasumuojant gauname:
 


 • Įrodymas, kad
 
 
Išraišką   galima apibūdinti tiksliau, vietoje   parašydami  , kur n koks nors labai didelis sveikasis skaičius, pavyzdžiui,  . Pavyzdžiui, kai  , tai   o   kas beveik lygu nuliui. Todėl   arba   kai -1<x<1.

Paprasti denominatoriai keisti

 •  
 •  
 •  

Faktorialiniai denominatoriai keisti

Daug geometrinių eilučių kurios kyla iš Tailoro theoremos turi koficientą turintį faktorialą.

 •  
 •  
 •   (c.f. mean of Poisson distribution)
 •   (c.f. second moment of Poisson distribution)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Modifikuoti-faktorialo denominatoriai keisti

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Binominės eilutės keisti

Geometrinės eilutės:

 •  

Binominė Teorema:

 •  


 •  
su apibendrintais binominiais koficientais
 

Šaknis:

 •  

Maišyta, įvairu:

 • [1]  
 • [1]  
 • [1]  
 • [1]  

Bernulio Skaičiai keisti

 •   [2]
 •   [2]
 •   [2]
 •   [2]

Harmoniniai Skaičiai keisti

 •  
 •   [2]
 •   [2]
 •   [2]

Binominiai koeficientai keisti

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Trigonometrinės funkcijos keisti

Sumos sinuso ir kosinuso iškyla Furje eilutėse.

 •  
 •  

Neklasifikuota keisti

 •  
 •  

Integralinės eilutės keisti

 •   kai x artėja į begalybę.
 •   kur a mažesnis už 1, ne neigiamas skaičius; kai x artėja į begalybę arba x tiesiog didelė reikšmė (o a tada artėja prie 0). Jei pavyzdžiui norima rasti plotą po šaka   (n=7, kai x yra nuo 0 iki 10 ant Ox ašies), tai a reikia parinkti a=1/1000, o x reikia parinkti x=10000, ir sudėti 10000 skaičių padaugintų iš a:
 
 

Nuorodos keisti

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Theoretical computer science cheat sheet
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Citavimo klaida: Netinkama <ref> žymė; nebuvo pateiktas tekstas nuorodoms su pavadinimu gfo