Šioje knygoje ar jos dalyje trūksta pratimų.
Jei galite, parašykite daugiau pratimų.

Pratarmė keisti

Sveiki!! Ši knyga (wikibooks subprojektas) skirta besimokantiems matematikos ir gali tapti visai patraukliu žinių gilinimo įrankiu. Todėl kviečiu ir jus prisidėti prie knygos vystymo.

Jei norite parašyti knygos skyrių jums patinkančia tema, nurodykite šiame turinyje jo pavadinimą:

Turinys keisti

Aritmetika keisti

Algebra keisti

Geometrija keisti

Trigonometrija keisti

Diferencialinis skaičiavimas keisti

Integralinis skaičiavimas keisti

Matematinė analizė keisti

Pagrindinės tolydžiųjų ir diferencijuojamųjų funkcijų teoremos keisti

Ribos keisti

Furje eilutės ir integralas keisti

Teiloro eilutė keisti

Tikimybes keisti

Tiesė ir plokštuma keisti

Vektoriai keisti

Laukai keisti

Kreivės kreivis. Evoliutė ir evolventė keisti

Diferencialinės lygtys keisti


Diferencialinė geometrija keistiPapildomam skaitymui keisti

Nuorodos keisti