Skrituliu vadinamas plotas, esantis apskritimo viduje - plotas ribojamas apskritimo.
Skritulio plotas lygus
skritulio perimetras lygus
čia r skritulio arba apskritimo spindulys.


Skritulio ploto įrodymas keisti

Įbrėžkime į apskritimą, kurio spindulys yra r, taisiklingą n kampų (ir n kraštinių) turintį daugiakampį (taisiklingojo daugiakampio visos kraštinės yra lygios). To daugiakampio kampus sujunkime su apskritimo centru. Gavome n lygiašonių trikampių, kurių šoninės kraštinės yra apskritimo (arba skritulio) spinduliai, ilgio r. Kiekvienas iš tų trikampių turi vienodo ilgio aukštinę h ir pagrindą   kuris yra taisiklingojo daugiakampio kraštinė. Aukštinė h yra nuleista iš apskritimo centro į lygiašonio trikampio pagrindą   ir tą pagrindą dalina į dvi lygias dalis.
Kiekvieno gauto trikampio plotas lygus:
 
Visų tų trikampių plotų suma lygi:
 
Į apskritimą ibrėžto taisiklingojo daugiakmpio perimetras lygus:
 
Kai daugiakmpio kraštinių skaičius n artėja prie begalybės ( ), tai daugiakampio perimetras P artėja prie apskritimo ilgio C (  arba  ).
Tuo pat metu trikampių aukštinės h ilgis artėja prie apskritimo spindulio r ilgio ( ), kai  
Todėl trikampių plotų sumą galima perrašyti šitaip: