Matematika/Trigonometrinės formulės

Pagrindinių trigonometrinių formulių įrodymai

keisti
Įrodysime pagrindines trigonometrines formules, iš kurių išplaukia daug kitų trigonometrinių formulių.
 
1 pav. Vienetinis apskritimas, kuriame yra pažymėti 2 kampai ir tų kampų skirtumo kampas.
Vienetiniame apskritime pažymėkime taškus   ir   (1 pav.). Remdamiesi sinuso ir kosinuso apibrėžimais, tų taškų koordinates galime užrašyti šitaip:
 
 
Kadangi lankai   ir   yra lygūs, tai atkarpos   ilgis lygus atkarpos   ilgiui. Šį teiginį galime užrašyti atstumo tarp dviejų taškų, nurodytų jų koordinatėmis (žr. (0)), formule:
 
arba
 
Abi šios lygybės puses pakelkime kvadratu ir po to pertvarkykime jas, remdamiesi tapatybe  
 
 
 
 
 
Iš čia gauname skirtumo kosinuso formulę:
 
Iš lygybių   ir   bei (1) formulės išplaukia:
 
 
Taigi sumos kosinuso formulė yra tokia:
 
Į formulę (1) įstačius   vietoje   ir įstačius   vietoje   gausime
 
Gautoje formulėje
 
įstačius   vietoje   gausime
 
Toliau į (1) formulę įstačius   vietoje   gausime
 
 
 
Pasinaudojome formule
 
kuri išplaukia iš formulės (2) įstačius į ją   vietoje   tada
[ ]
 
Taigi, gavome formulę (3) ir formulę
 
Iš (4) formulės gauname:
 
 
Todėl
 
Iš (1.2) ir (4) formulės išplaukia
 
Padaliję šios lygybės dešiniosios pusės skaitiklį ir vardiklį iš   gauname:
 
Pagaliau (iš to, kad  )
 
Todėl
 

Redukcijos formulės

keisti
               
               
               
               
               

Tangentas ir kotangentas ant vienetinio apskritimo

keisti
 
1 pav. Tangentas ant vienetinio apskritimo.
 
2 pav. Kotangentas ant vienetinio apskritimo.
Trigonometrines funkcijas   ir   negalima vaizdžiai parodyti kaip atkarpas ant ašių Ox ir Oy, esančias vienetiniame apskritime. Kad juos parodyti pasielgsime štai kaip.
Nagrinėkime vienetinį apskritimą ir jo liestinę pereinančią per tašką   (1 pav.). Tegu apskritimo taškas   atitinka realiajam skaičiui   (arba kampui   radianų). Pagal apibrėžimą   Iš trikampių   ir   panašumo seka, kad   t. y.   arba   Skaičių ašis   vadinama tangentų linija (arba tangentų ašimi). Analogiškai, atkarpa   yra tangentas skaičiaus  
Panašiai sudaroma linija (arba ašis) kotangentų (2 pav.). Kadangi   ~   (trikampiai   ir   panašūs), tai   t. y.   arba  

Nuorodos

keisti