Botas
Botas
Šis naudotojas yra botas valdomas とある白い猫 (aptarimas).

Tai nėra naudotojo klonas, bet automatinė ar pusiau-automatinė sąskaita veiksmams, kurie yra sunkūs ar varginantys, atlikti rankiniu būdu.


This user account is a bot operated by とある白い猫 (talk). It is not a sock puppet, but rather an automated or semi-automated account for making repetitive edits that would be extremely tedious to do manually.


Administratoriai: jei šis botas blogai dirba prašome jį užblokuoti.

Šablonas:Emergency-bot-shutoff