Botas. Valdo: user:Hugo.arg

Botas
Botas
Šis naudotojas yra neaktyvus Lietuviškų Vikiknygų botas valdomas Hugo.arg (aptarimas).

This user account is a inactive Lithuanian Wikibooks bot operated by Hugo.arg (talk).