Matematika/Liestinės ir normalės projekcijos: Skirtumas tarp puslapio versijų

:<math>k=f'(x_1),\;</math>
:todėl ''lygtis liestinės'' turi pavidalą
:<math>y-y_1=f'(x_1) (x-x_1). \;</math>
:Drauge su liestine kreivės duotame taške dažnai tenka nagrinėti normalę.
:'''Apibrėžimas'''. Kreivės ''normale'' duotame taške vadinama tiesė, praeinanti per duotą tašką, statmenai liestinei duotame taške.
:Iš normalės apibrėžimo seka, kad jos krypties koficientas <math>k_n</math> surištas su koeficientu <math>k_t</math> liestinės lygybe
:<math>k_n=-\frac{1}{k_t},</math>
:t. y.
:<math>k_n=-\frac{1}{f'(x_1)}.</math>
5 067

pakeitimai