Matematika/Antrosios eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys: Skirtumas tarp puslapio versijų

 
*Išspręskime lygtį
:<math>y''+4y'+13y=f(x e^{-2x}.),</math>
:kai: a) <math>f(x)=x e^{-2x}; </math> b) <math>f(x)= e^{-2x} \sin(3x). </math>
:''Sprendimas''. Kadangi charakteringoji lygtis <math>k^2+4k+13=0</math> turi šaknis <math>k_{1, 2}=-2\pm 3i,</math> tai homogeninės lygties <math>y''+4y'+13y=0</math> bendrasis sprendinys <math>\bar{y}=e^{-2x}(C_1\cos(3x)+C_2\sin(3x)).</math>
:'''a)''' Kai <math>f(x)=x e^{-2x}, </math> tai dešinioji lygties pusė turi išraišką <math>P_n(x) e^{\alpha x}.</math>
:Kadangi šį kartą <math>P_n(x)=x</math> yra pirmojo laipsnio daugianaris, o <math>\alpha=-2</math> nesutampa su charakteringosios lygties šaknimi (nesvarbu, kad <math>\alpha=-2</math> sutampa su šaknų <math>-2\pm 3i</math> realiąja dalimi), tai sprendinio <math>\tilde{y}</math> išraišką nusako (50) formulė. Taigi
:<math>\tilde{y}=(ax+b)e^{-2x}.</math>
 
*Išspręskime lygtį
:<math>y''-4y'+13y=f(x), e^{-2x}.</math>
:kai: a) <math>f(x)=x e^{-2x}; </math> b) <math>f(x)= e^{-2x} \sin(3x). </math>
:''Sprendimas''. Kadangi charakteringoji lygtis <math>k^2+4k+13=0</math> turi šaknis <math>k_{1, 2}=-2\pm 3i,</math> tai homogeninės lygties <math>y''-4y'+13y=0</math> bendrasis sprendinys <math>\bar{y}=e^{-2x}(C_1\cos(3x)+C_2\sin(3x)).</math>
:'''a)''' Kai <math>f(x)=x e^{-2x}, </math> tai dešinioji lygties pusė turi išraišką <math>P_n(x) e^{\alpha x}.</math>
:Kadangi šį kartą <math>P_n(x)=x</math> yra pirmojo laipsnio daugianaris, o <math>\alpha=-2</math> nesutampa su charakteringosios lygties šaknimi (nesvarbu, kad <math>\alpha=-2</math> sutampa su šaknų <math>-2\pm 3i</math> realiąja dalimi), tai sprendinio <math>\tilde{y}</math> išraišką nusako (50) formulė. Taigi
:<math>\tilde{y}=(ax+b)e^{-2x}.</math>
5 067

pakeitimai